สาระน่ารู้ วิชาความรู้เกี่ยวข้องการทำงานของสมองซีกซ้ายของคนทุกคน

เพราะสาระน่ารู้วันนี้ เราจะนำทุกท่านไปทำความรู้จักเข้ากับสมองซีกซ้ายของเราทุกท่าน ว่าสมองซีกซ้ายจะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนไหน อย่างใดบ้าง ดังนั้นอย่างรอช้า เราไปดูกันเลย   เพราะว่าสาระน่ารู้ เกี่ยวข้องการทำงานของสมองซีกซ้ายของคนนั้น เรื่องเด่น ๆ ก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง การใช้คำพูด การเขียน การอ่าน และทักษะทางด้านเลข การใช้เหตุผล การควบคุม รวมถึงการพูด การใช้ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ […]

Learn more →